29-Tathren-Hudson-Champion-Non-Pro-led-Senior-Derivative